3 + 12 =

Jeżeli chcesz wysłać plik audio, umieść go np. na Dropboksie lub Google Drive i w treści wiadomości załącz link do nagrania.